Iskolaudvar

Az indulás

A rendszerváltás (1990 után) adta lehetőségek új gondolatokat indítottak el egy már kipróbált baráti körben. A barátság és a társaság rendszeres találkozások során alakult ki, Tatán. Évek óta (1988-tól) működött egy beszélgető (encounter) csoport. Az ott tapasztaltak vetették föl, hogy ezt lehetne az oktatásban és nevelésben is alkalmazni. Mindannyinknak voltak tapasztalatai az iskoláról és látva, megélve és értve a Rogers-i elveket és gyakorlatot, biztosak voltunk abban, hogy ez remek lehetőség lenne nekünk, a gyerekeknek és a szülőknek egyaránt. Lehetőség arra, hogy a csoportban megszilárdult kapcsolatokat egy hasznos, üdvös és kellemes gyakorlatba ültessük át. A politikai légkör is kedvező volt, nem tűnt nehéznek iskolát alapítani. Megpróbáltuk. Az első megfogalmazása terveinknek Pesten történt, az Andrássy úti Ádám sörözőben. 1992-ben.

(Bővebben: Elekes Mihály: A szabadság tanulása, Fejlesztő Pedagógia, 2004. december)

Az út napjainkig

1992. április 1.:
megalakul a Színes Iskola Alapítvány, hogy létrehozzon egy személyközpontú iskolát Tatán.
Az alapítók: Antal Imréné, Cseh Mária, Elekes Mihály és dr. Horváth József.
A kuratórium: Csatay Mónika, Elekes Mihály és Szirtes László.

Együtt dolgozik pedagógusok egy csoportja, elkészül a pedagógiai program, a szükséges engedélyeztetések előkészítése.
Tájékoztatók a Művelődési házban, nevelési tanácsadóban, sok-sok érdeklődő szülő és pedagógus.
"Ilyen iskoláról álmodom" pályázat; Halász Judit gyermeknapi műsora.

1993 nyarán bérleti szerződés Tata Város Önkormányzatával, a Fényes fasorban a volt Hamary Dániel Úttörőház épületére és a hozzá tartozó területre.
Az épület gyakorlatilag teljesen lepusztult állapotban, el kell végezni teljes felújítását és átalakítását.

Konténer tanterem

1993 őszén megkezdődik a tanítás.

1994-ben az új osztályok elhelyezése érdekében konténer tantermeket vásárolunk, fokozatosan bővítve, 1996-ra készül el a 4 db tanterem.

Új épület

1997-ben kerül elbontásra a területen lévő egykori romos fürdőblokk, helyére épül egy 500 m2 alapterületű épület, osztálytermekkel, tornaszobával, szolgálati lakásokkal.

1999-ben a főépületre sátortető, tetőtér beépítés, teljes külső felújítás.

Főépület

Az óvoda is megkezdi működését, a főépületben kialakított csoportszobában.

2002-ben a gimnáziumi tagintézmény is megkapja működési engedélyét.


2006-ra értük el kezdeti terveinket, hogy 3-18 éves korig idejárhatnak a gyerekek.