Iskolaudvar

A felvétel rendje,
a későbbi csatlakozás lehetőségei, folyamata


Igyekszünk befogadni mindenkit, aki valóban itt akarja "megfutni" pályáját.

Az óvodába bármikor lehet jelentkezni. Előzetes és kölcsönös tájékozódás után, megismerkedés, az elvek tisztázása és egyetértés esetén a szokásos beszoktatási folyamatot kezdjük el. Általában zökkenőmentes, hiszen a helyet, a hangulatot kedvelik a gyerekek. Amennyiben nehézség merül fel, úgy közösen keresünk megoldást, javasolunk valami másféle közelítési módot.

Az első osztályosok egy része az óvodából érkezik. Itt a kapcsolat folyamatos, szinte egyáltalán nem vet fel kérdéseket. Szeptemberben (vagy máskor) csak helyet kell változtatni. Az óvodás ismeri a környezetet, társait, leendő tanítóit.

Ha a gyermek más óvodába járt, de szülei úgy döntenek, hogy hozzánk íratnák, ez egy kicsit hosszabb folyamat. A jelentkező szülőknek tájékozató találkozókat szervezünk, ahol érdeklődhetnek, feltehetik kérdéseiket, megismerkedhetnek elveinkkel és gyakorlatunkkal. Ha szándékuk továbbra is fennáll, találkozunk a gyerekekkel is májusban, szintén ismerkedés céljából. Legközelebb szeptemberben…

Amennyiben valakinek úgy alakul a sorsa, hogy év közben akar iskolát váltani, úgy a szülő jelentkezése után sort kerítünk egy beszélgetésre. Kölcsönös egyetértés esetén a gyermek próbaidőt tölt az iskolában, legalább 3-5 napot. A próba alatt megismerkedhet a mi rendszerünkkel, együtt lehet leendő osztálytársaival, beszélhet a tanárokkal. A megbeszélt napon a gyermek, a szülő és az iskola jelentős képviselője előtt jelenti ki, hogy ide akar járni, vállalja az itteni szabályokat. Természetesen az illetékes osztálytanítónak is igent kell mondani. Ettől a két - egybehangzó - kijelentéstől függ a további együttműködés. Ez azért fontos, mert az iskolában a gyermek él, tanul, viselkedik, így csak vele tudunk a későbbiekben egyezsége jutni. Valamennyi év közben érkező diáknak ezt a folyamatot végig kell járni, bármely osztályba érkezzen is, legyen az általános iskolai, vagy gimnáziumi.


Az iskolából való elbocsátás rendjéről a szülőkkel kötendő szerződés rendelkezik.
A megállapodást felmondhatja az Iskola, a szülő és a gyermek. Ha az iskola ilyen döntést hoz, azt minden esetben megindokolja. A megállapodás felmondását az Iskola alkotmányában lefektetett szabályok sorozatos és súlyos megszegése vonja maga után.

Kiemelten kezeljük a következő eseteket, és felbontjuk a megállapodást, ha a gyermek Különös súllyal fontoljuk meg a gazdasági megállapodás egyoldalú megszegését (ti. a tandíj fizetésének elmaradása), amely esetben felmondjuk a szerződést és megszüntetjük a gyermek tanulóviszonyát. (A szerződést csak közös megegyezéssel lehet módosítani.)