Iskolaudvar

Általános iskola

Az általános iskola általános, tehát kötelező. Nálunk az óvoda egyenes folytatása. Életkor szerint máshol is. Ez az iskolatípus lehetőséget ad az induláshoz. Elsajátítani az alapokat és megszerezni a továbbiakhoz szükséges képességeket.
Az alsó tagozatban legfontosabbnak tartjuk, hogy fokozatosan terheljük a gyerekeket, és vegyük figyelembe az életkori sajátosságokat. Minden gyerek úgy és annyit tanul, amennyire képes. Igyekszünk elkerülni, hogy az általánossá tett követelményekkel és az uniformizálási törekvéssel megnyomorítsuk a tanulók kedvét.
(Bizonyos felmérések szerint a nagycsoportos gyerekek több mint 90%-a szeretne iskolába menni. A második év végén csaknem ugyanebben az arányban már nem szeretnek iskolába járni, vagy ha igen, azt a barátok, a gyermekközösség kedvéért teszik.)
Ez a törekvés lehetővé teszi, hogy a terhelés adagolása optimális legyen. Alsó tagozatban a gyerekek keveset ülnek az osztályban, padokban. Tetszés szerinti helyen dolgoznak, tevékenykednek. A 15-20 perces foglalkozások megfelelnek az életkori sajátosságoknak. Sok időt töltenek a szabadban. (Az agy fejlődéséhez nagy mennyiségű oxigénre van szükségük.) Az írás, olvasás, számolás tanítása fokozatosan történik, alkalmazkodva a fiziológiai lehetőségekhez.
 Korán tanulják az iskola sajátos szabályait. Gyakoriak a beszélgetések. Ezeken cél lehet a feszültség oldása, az aktuális nehézségek, fájdalmak kifejezése, az adódó (mert gyakran adódnak) konfliktusok megbeszélése, feloldása, törekedve a kölcsönös elégedettsége. Lehetőleg ezen alkalmakkor kerüljük a győztes-vesztes szereposztást és megpróbáljuk, hogy egyik fél sem érezhesse magát vesztesnek. Ennek a szisztémának a gyakorlásához pedagógusaink megfelelő képzettséggel és gyakorlattal bírnak.
A hosszú beszélgetések és együttlétek során a gyerekek előtt világossá válnak értékeink és szabályaink, ezeket megpróbálják felismerni, majd asszimilálni. Megtanulják, hogy csak akkor maradhatnak az iskolában, ha mindezeket gyakorolják és másokkal is betartatják.

Felső tagozatba az léphet, aki arra képes. Az iskolai tanulmányok során minden gyermeknek lehetősége van - a szülő kérésére - egy osztályt következmények nélkül megismételni. Előfordul, hogy a szülő és a gyerek él ezzel a lehetőséggel. Iskolánkban lehetséges az áthallgatás felsőbb, esetleg alsóbb osztályokba. Ez azt jelenti, hogy képességei szerint haladhatja meg osztályának kereteit és adott tárgy(ak)ból egy másik, általában felsőbb osztály követelményeit teljesíti.
A gyerekek iskolai tartózkodásuk alatt félévente egy szöveges értékelést kapnak. Mellette egy materiális értékelést, amely az osztályok, és az életkor növekedése szerint változik. Iskolaváltás esetén hagyományos bizonyítvánnyal is ellátjuk a tanulót, miként a továbbtanuláshoz megfelelő dokumentumokat is rendelkezésére bocsátjuk. Ha nem nálunk akarja folytatni tanulmányait.
Az a tapasztalatunk, a gyerekek tudják, hogy mire használhatják az iskola által biztosított lehetőségeket. Időben kialakulnak céljaik, ebben segítséget nyújtunk, és ezeknek megfelelően tanulnak, dolgoznak, hogy elérhessék azokat. Szakköreink lehetővé teszik az iskolai anyagon túl is a világ mélyrehatóbb megismerését, a képességek kiteljesítését. Ennek megfelelően diákjaink szándékaik szerint és saját örömükre részt vesznek versenyeken és egyéb megmérettetéseken több-kevesebb sikerrel. Nem tarjuk az iskola színvonalát minősítő jelnek a versenyeken való részvételt, ennek ellenére vannak szép eredményeink.