Iskolaudvar

Széchenyi 2020 projekt

A Színes Iskola - Személyközpontú Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium a TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0198 azonosítószámú „Innovatív iskolafejlesztés a Színes Iskola - Személyközpontú Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumban” című pályázattal 12 millió Ft összegű támogatáshoz jutott.

Az iskola a projekt keretében a tanórán kívüli tevékenységeket erősíti, mégpedig a következő elemek végrehajtásával:

A fejlesztés hozzájárul iskolánk Pedagógiai Programjában megfogalmazott célok és jövőkép hatékonyabb megvalósításához, mivel elősegíti, hogy a felmerülő igényeknek és elvárásoknak megfelelően biztosítsa az oktatáshoz és az önművelődéshez szükséges alapfeltételeket. Hozzájárul, hogy a tanulók minél eredményesebben szerepeljenek a kompetencia-méréseken. Biztosítja a minőségi szakmai munka megerősítését, fejlesztését, a szakmai fejlődést, az ön- és továbbképzés lehetőségét, valamint a gyermekek részére az élményalapú tudás megszerzését, az eszközjellegű- és szociális kompetenciák fejlődését.

A projekt 2015. május 20-án kezdődött el, és 2015. október 31-én ér véget.